Monday, 29 June 2009

PENDIDIKAN KHAS BERMASALAH PEMBELAJARAN

DEFINISI: murid yg telah dikenalpasti dan disahkan oleh pakar profesional klinikal sebagai mengalami pemasalahan yang mengganggu proses pembelajaran. Dikategorikan mengikut tahap kefungsian murid-murid dalam kebolehan2 fizikal, intelek, emosi dan sosial...mempunyai keistimewaan yang berbeza dari segi bakat, kebolehan dan kemampuan..seterusnya memerlukan program pendidikan khas untuk mengoptimakan potensi mereka. KATEGORI:
  • AUTISME
  • SYNDROM DOWN
  • HYPERAKTIF
  • HYPOAKTIF
  • CACAT AKAL RINGAN
  • CACAT AKAL BERAT
  • SIBERAL PALSY (SEPASTIK)
  • DISLEKSIA

No comments:

Post a Comment

KECEMERLANGAN INSAN ISTIMEWA KEGEMILANGAN BERSAMA