Sunday, 5 July 2009

MURID BERKEPERLUAN KHAS TETAPI TIDAK LAYAK KE KELAS PENDIDIKAN KHAS

  • Murid biasa yang kelemahan mereka hanya belum menguasai kemahiran membaca, menulis dan mengira. ( Murid begini perlu berada dan belajar di Program Pemulihan Khas )
  • Murid yang mempunyai pelbagai kecacatan atau yang sangat cacat anggotanya atau terencat akal berat. ( Murid begini akan diserah kepada Jabatan Kebajikan Masyarakat supaya menerima didikan di Pusat Dalam Komuniti )
  • Murid yang cacat anggota tetapi mempunyai kebolehan mental untuk belajar. ( Murid begini perlu berada dan belajar di kelas biasa )

No comments:

Post a Comment

KECEMERLANGAN INSAN ISTIMEWA KEGEMILANGAN BERSAMA